Sản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm mới

Máy phát điện Kubota EX18KLE 15KVA

268.400.000đ  233.200.000đ

Máy phát điện Kubota EX10KSE2 8KVA

140.800.000đ  118.580.000đ

Máy phát điện Kubota EXT35KLE 30KVA 3 pha

318.200.000đ  258.000.000đ

Máy phát điện Kubota EXT25KLE 20KVA 3 pha

290.250.000đ  236.500.000đ

Máy phát điện Kubota EX30KLE 25KVA

318.200.000đ  270.900.000đ

Máy phát điện Kubota EX25KLE 20KVA

294.550.000đ  236.500.000đ

Máy phát điện Kubota EX15KLE 12KVA

227.900.000đ  193.500.000đ

Máy phát điện Kubota EXT35KLE 30KVA 3 pha

325.600.000đ  264.000.000đ

Máy phát điện Kubota EX30KLE 25KVA

325.600.000đ  277.200.000đ

Máy phát điện Kubota EXT25KLE 20KVA 3 pha

297.000.000đ  242.000.000đ