Sản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm mới

Máy phát điện Kubota EX10KSE2 8KVA

134.400.000đ  113.190.000đ

Máy phát điện Kubota EXT35KLE 30KVA 3 pha

310.800.000đ  252.000.000đ

Máy phát điện Kubota EXT25KLE 20KVA 3 pha

283.500.000đ  231.000.000đ

Máy phát điện Kubota EX30KLE 25KVA

310.800.000đ  264.600.000đ

Máy phát điện Kubota EX25KLE 20KVA

287.700.000đ  231.000.000đ

Máy phát điện Kubota EX15KLE 12KVA

222.600.000đ  189.000.000đ

Máy phát điện Kubota EXT35KLE 30KVA 3 pha

310.800.000đ  252.000.000đ

Máy phát điện Kubota EX30KLE 25KVA

310.800.000đ  264.600.000đ

Máy phát điện Kubota EXT25KLE 20KVA 3 pha

283.500.000đ  231.000.000đ

Máy phát điện Kubota EX25KLE 20KVA

287.700.000đ  231.000.000đ