Máy phát điện DEUTZ HT5D10-110KVA

Máy phát điện DEUTZ HT5D10-110KVA Model HT5D10 Kiểu đồng bộ 3 pha không chổi than tự kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện và bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tùy chọn Điều chỉnh điện áp 0.25 1.5 cos 0.8 1.0 Tần số Hz 50 60 Công suất Tối đa kVA 110.0...

Liên hệ

Máy phát điện DEUTZ HT5D14- 140KVA

Máy phát điện DEUTZ HT5D14- 140KVA Model HT5D14 Kiểu đồng bộ 3 pha không chổi than tự kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện và bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tùy chọn Điều chỉnh điện áp0.25 1.5 cos 0.8 1.0 Tần số Hz 50 60 Công suất Tối đa kVA 142.0...

Liên hệ

Máy phát điện DEUTZ HT5D16-160KVA

Máy phát điện DEUTZ HT5D16-160KVA Model HT5D16 Kiểu đồng bộ 3 pha không chổi than tự kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện và bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tùy chọn Điều chỉnh điện áp 025 1.5 cos 0.8 1.0 Tần số Hz 50 60 Công suất Tối đa kVA 165.0...

Liên hệ

Máy phát điện DEUTZ HT5D23-250KVA

Máy phát điện DEUTZ HT5D23-250KVA Model HT5D23 Kiểu đồng bộ 3 pha không chổi than tự kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện và bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tùy chọn Điều chỉnh điện áp .25 1.5 cos 0.8 1.0 Tần số Hz 50 60 Công suất Tối đa kVA 253...

Liên hệ

Máy phát điện DEUTZ HT5D35 350KVA

Máy phát điện DEUTZ HT5D35 350KVA Model HT5D35 Kiểu đồng bộ 3 pha không chổi than tự kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện và bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tùy chọn Điều chỉnh điện áp 0.25 1.5 cos 0.8 1.0 Tần số Hz 50 60 Công suất Tối đa kVA...

Liên hệ