Máy phát điện Công nghiệp HT5F40-400KVA

Máy phát điện Công nghiệp HT5F40-400KVA MODEL HT5F40 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp...

 1.221.000.000đ

Máy phát điện công nghiệp HT5F35-350KVA

Máy phát điện công nghiệp HT5F35-350KVA MODEL HT5F35 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp...

 1.067.000.000đ

Máy phát điện Công nghiệp HT5F30-300KVA

Máy phát điện Công nghiệp HT5F30-300KVA MODEL HT5F30 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 1.5 cos 0 8 0.1 và tốc độ thay đổi từ không tải...

 1.023.000.000đ

Máy phát điện Công nghiệp HT5F27-270KVA

Máy phát điện Công nghiệp HT5F27-270KVA MODEL HT5F27 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp...

 935.000.000đ

Máy phát điện HT5F20-200KVA

Máy phát điện HT5F20-200KVA MODEL HT5F20 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5...

 693.000.000đ

Máy phát điện HT5F15-150KVA

Máy phát điện HT5F15-150KVA MODEL HT5F15 Kiểu Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn...

 561.000.000đ

Máy phát điện HT5F10-100KVA

Máy phát điện HT5F10-100KVA MODEL HT5F10 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệCấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5 0.25 -...

 451.000.000đ

Máy phát điện HT5F8 -80KVA

Máy phát điện HT5F8 -80KVA MODEL HT5F8 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn...

 440.000.000đ

Máy phát điện HT5F6-60KVA

Máy phát điện HT5F6-Diesel 60KVA MODEL HT5F6 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn...

 356.400.000đ

Máy phát điện Công nghiệp HT5F72-720KVA

Máy phát điện Công nghiệp HT5F72-720KVA Moden :HT5F72 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 1.5 cos 0 8 0.1 và tốc độ thay đổi từ không tải...

Liên hệ

Máy phát điện Công nghiệp HT5F65-650KVA

Máy phát điện Công nghiệp HT5F65-650KVA Kiểu máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn...

Liên hệ

Máy phát điện HT5F5-50KVA

Máy phát điện HT5F5-50KVA MODEL HT5F5 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5...

Liên hệ