YANMAR 18KVA một pha

Máy phát điện YMG32SL -18KVA một pha-YANMAR- Japan MODEL YMG32SL Máy phát điện đồng bộ 1 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi...

Liên hệ

YANMAR 20.5KVA 3pha

Máy phát điện YANMAR-YMG32TL- 20.5KVA-3pha-JAPAN Model : YMG32TL Máy phát điện đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn br Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi từ...

Liên hệ

YANMAR 36KVA 3 pha

Máy phát điện YANMAR YMG44TL-3 pha Diesel JAPAN MODEL YMG44TL Máy phát điện đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi...

Liên hệ

YANMAR 11.5KVA 1 pha

Máy phát điện YANMAR YMG18SL- 1 pha Diesel Japan MODEL YMG18SL Máy phát điện đồng bộ 1 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay...

Liên hệ

YANMAR 44KVA 3pha

Máy phát điện YANMAR- YMG56TL- 44KVA- 3pha Japan MODEL YMG56TL Máy phát điện đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi...

Liên hệ

YANMAR 30.5KVA 1pha

Máy phát điện YANMAR-YMG56SL-Diesel -1pha JAPAN Moden:YMG56SL Máy phát điện đồng bộ 1 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi từ -5 30...

Liên hệ

YANMAR 25.8KVA 1 pha

Máy phát điện YANMAR-YMG44SL -1 pha -25.8KVA Model: YMG44SL Kiểu đồng bộ 1 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi từ -5 30...

Liên hệ

Yanmar 43.5KVA 1 pha

Máy phát điện Yanmar YMG66SL -1 pha Japan MODEL YMG66SL Kiểu đồng bộ 1 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi từ -5...

Liên hệ

YANMAR 66KVA 3 pha

Máy phát điện YANMAR YMG66TL-3 pha Japan Model: YMG66TL Kiểu đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi từ -5 30...

Liên hệ

YANMAR 77KVA 3 pha

Máy phát điện YANMAR YMG77TL-3 pha Japan Model: YMG77TL Kiểu đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi từ -5 30...

Liên hệ

YANMAR 53KVA 1 pha

Máy phát điện YANMAR YMG77SL-1 pha Japan MODEL YMG77SL Kiểu đồng bộ 1 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi từ -5 30...

Liên hệ

YANMAR 14KVA 3 pha

Máy phát điện YANMAR-YMG18TL Japan MODEL YMG18TL Kiểu đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi từ -5 30 Tần số...

Liên hệ

YANMAR 16KVA 1 pha

Máy phát điện YANMAR YMG24SL Japan MODEL YMG24SL Kiểu đồng bộ 1 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi từ -5 30 Tần...

Liên hệ