Máy phát điện JOHN DEERE HT5J25-250KVA

Máy phát điện Công nghiệp JOHN DEERE HT5J25 MODEL HT5 J25- Mỹ Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp: 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với...

Liên hệ

Máy phát điện John Deere HT5J30-300KVA

Máy phát điện John Deere HT5J30-300KVA MODEL HT5J30 Kiểu đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5...

Liên hệ

Máy phát điện JOHN DEERE HT5J35-350KVA

Máy phát điện John deere HT5J35-350KVA MODEL HT5J35 Kiểu đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5...

Liên hệ

Máy phát điện John deere HT5J40-400KVA

Máy phát điện John deere HT5J40-400KVA MODEL HT5J40 Kiểu đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệCấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5 30...

Liên hệ

Máy phát điện John deere HT5J45-450KVA

Máy phát điện John deere HT5J45-450KVA MODEL HT5J45 Kiểu đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệCấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5 30 Tần...

Liên hệ