Máy phát điện MTU -HT5M50-500KVA

Máy phát điện MTU -HT5M50-500KVA Model: HT5M50 Kiểu đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp0.25 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5 30 Tần số 50Hz...

Liên hệ

Máy phát điện MTU-HT5M65-650KVA

Máy phát điện MTU-HT5M65-650KVA Model:HT5M65 Kiểu đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0.25 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5 30 Tần số 50Hz 60Hz...

Liên hệ

Máy phát điện MTU-HT5M79-790KVA

Máy phát điện MTU-HT5M79-790KVA MODEL HT5M79 Kiểu Máy phát điện đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0.25 1 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5 30...

Liên hệ

Máy phát điện MTU-HT5M93-910KVA

Máy phát điện MTU-HT5M93-910KVA MODEL HT5M93 Kiểu Máy phát điện đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0.25 1 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5 30...

Liên hệ

Máy phát điện MTU-HT5M102-1000KVA

Máy phát điện MTU-HT5M102-1000KVA MODEL HT5M102 Kiểu đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0.25 1 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5 30 Tần số 50Hz...

Liên hệ

Máy phát điện MTU- HT5M116-1100KVA

Máy phát điện MTU- HT5M116-1100KVA MODEL HT5M116 Kiểu đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0.25 1 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5 30 Tần số...

Liên hệ

Máy phát điện MTU-HT5M161-1500KVA

Máy phát điện MTU-HT5M161-1500KVA Model: HT5M161 Kiểu đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0.25 1 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5 30 Tần số 50Hz...

Liên hệ

Máy phát điện MTU-HT5M179-1800KVA

Máy phát điện MTU-HT5M179-1800KVA MODEL HT5M179 Kiểu đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0.25 1 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5 30 Tần số 50Hz...

Liên hệ

Máy phát điện MTU- HT5M205-2200 KVA

Máy phát điện MTU- HT5M205-2200 KVA MODEL HT5M205 Kiểu Máy phát điện đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0.25 1 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn...

Liên hệ