YANMAR 18KVA một pha

Máy phát điện YMG32SL -18KVA một pha-YANMAR- Japan MODEL YMG32SL Máy phát điện đồng bộ 1 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi...

Liên hệ

YANMAR 20.5KVA 3pha

Máy phát điện YANMAR-YMG32TL- 20.5KVA-3pha-JAPAN Model : YMG32TL Máy phát điện đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn br Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi từ...

Liên hệ

YANMAR 36KVA 3 pha

Máy phát điện YANMAR YMG44TL-3 pha Diesel JAPAN MODEL YMG44TL Máy phát điện đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi...

Liên hệ

YANMAR 11.5KVA 1 pha

Máy phát điện YANMAR YMG18SL- 1 pha Diesel Japan MODEL YMG18SL Máy phát điện đồng bộ 1 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay...

Liên hệ

YANMAR 44KVA 3pha

Máy phát điện YANMAR- YMG56TL- 44KVA- 3pha Japan MODEL YMG56TL Máy phát điện đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi...

Liên hệ

YANMAR 30.5KVA 1pha

Máy phát điện YANMAR-YMG56SL-Diesel -1pha JAPAN Moden:YMG56SL Máy phát điện đồng bộ 1 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi từ -5 30...

Liên hệ

Máy phát điện Công nghiệp HT5F65-650KVA

Máy phát điện Công nghiệp HT5F65-650KVA Kiểu máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn...

Liên hệ

Máy phát điện Công nghiệp HT5F40-400KVA

Máy phát điện Công nghiệp HT5F40-400KVA MODEL HT5F40 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp...

 1.221.000.000đ

Máy phát điện công nghiệp HT5F35-350KVA

Máy phát điện công nghiệp HT5F35-350KVA MODEL HT5F35 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp...

 1.067.000.000đ

Máy phát điện Công nghiệp HT5F30-300KVA

Máy phát điện Công nghiệp HT5F30-300KVA MODEL HT5F30 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 1.5 cos 0 8 0.1 và tốc độ thay đổi từ không tải...

 1.023.000.000đ

Máy phát điện Công nghiệp HT5F27-270KVA

Máy phát điện Công nghiệp HT5F27-270KVA MODEL HT5F27 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp...

 935.000.000đ

Máy phát điện HT5F20-200KVA

Máy phát điện HT5F20-200KVA MODEL HT5F20 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5...

 693.000.000đ

Máy phát điện HT5F15-150KVA

Máy phát điện HT5F15-150KVA MODEL HT5F15 Kiểu Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn...

 561.000.000đ

Máy phát điện HT5F10-100KVA

Máy phát điện HT5F10-100KVA MODEL HT5F10 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệCấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5 0.25 -...

 451.000.000đ

Máy phát điện HT5F8 -80KVA

Máy phát điện HT5F8 -80KVA MODEL HT5F8 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn...

 440.000.000đ

Máy phát điện HT5F6-60KVA

Máy phát điện HT5F6-Diesel 60KVA MODEL HT5F6 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn...

 356.400.000đ

Máy phát điện HT5F5-50KVA

Máy phát điện HT5F5-50KVA MODEL HT5F5 Máy phát điện đồng bộ ba pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp. Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát. Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 0 25 - 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5...

Liên hệ

YANMAR 25.8KVA 1 pha

Máy phát điện YANMAR-YMG44SL -1 pha -25.8KVA Model: YMG44SL Kiểu đồng bộ 1 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp 1.0 1.5 cos 0 8 0.1 tốc độ thay đổi từ -5 30...

Liên hệ

Máy phát điện MTU -HT5M50-500KVA

Máy phát điện MTU -HT5M50-500KVA Model: HT5M50 Kiểu đồng bộ 3 pha tự động kích từ tự động điều chỉnh điện áp Kết cấu Ghép đồng trục bạc đạn đơn tự bôi trơn tự làm mát Cấp cách điện cấp bảo vệ Cấp H IP21 hoặc tuỳ chọn Điều chỉnh điện áp0.25 1.5 từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn 5 30 Tần số 50Hz...

Liên hệ

Máy phát điện VOLVO HT5V30 (300KVA)

Máy phát điện VOLVO HT5V30 Tần số: 50 60 Hz Điện áp: 220-380 240-415 V Số pha: 3 Số dây: 4 dây Hệ số cosΦ: 0.8 Công suất dự phòng: 330 353 kVA Công suất định mức: 300 321 kVA Động cơ: VOLVO PENTA Model động cơ: TAD941GE Kiểu: Diesel 4 thì Kiểu nạp khí: Turbocharger Kiểu bộ điều tốc: Điện tử Tỉ số nén: 17.4:1 Số xi-lanh kiểu bố...

Liên hệ

Máy phát điện VOLVO HT5V35 (350KVA)

Máy phát điện VOLVO HT5V35 Tần số: 50 60 Hz Điện áp: 220-380 240-415 V Số pha: 3 Số dây: 4 dây Hệ số cosΦ: 0.8 Công suất dự phòng: 385 420 kVA Công suất định mức: 350 380 kVA Động cơ: VOLVO PENTA Model động cơ: TAD1342GE Kiểu: Diesel 4 thì Kiểu nạp khí: Turbocharger Kiểu bộ điều tốc: Điện tử Tỉ số nén: 18.1:1 Số xi-lanh kiểu bố...

Liên hệ

Máy phát điện VOLVO HT5V45 (450KVA)

Máy phát điện VOLVO HT5V45 450KVA Tần số: 50 60 Hz Điện áp: 220-380 240-415 V Số pha: 3 Số dây: 4 dây Hệ số cosΦ: 0.8 Công suất dự phòng: 500 506 kVA Công suất định mức: 450 460 kVA Động cơ: VOLVO PENTA Model động cơ: TAD1345GE Kiểu: Diesel 4 thì Kiểu nạp khí: Turbocharger Kiểu bộ điều tốc: Điện tử Tỉ số nén: 18.1:1 Số xi-lanh kiểu...

Liên hệ

Máy phát điện Denyo DCA-15LSX- 13KVA 1pha

Máy phát điện Denyo DCA-15LSX- 13KVA 1pha Công suất liên tục : 13 kVA Công suất dự phòng : 14.3 kVA Số pha :1 Điện áp Tần số :220V 50Hz Tốc độ vòng quay: 1500 Vòng phút Dòng điện: 59A Tiêu hao nhiên liệu: 75 tải 3.4 lít h Độ ồn dB A : 7m 61 Kích thước LxWxH : 1540x650x900 mm Bình nhiên liệu: 62 lít Trọng lượng: 580...

 279.986.000đ

Máy phát điện Denyo DCA 100ESI 80KVA 3 pha

Máy phát điện Denyo DCA 100ESI 80KVA 3 pha Dòng điện: 120A Dung tích bình nước: 22.9 lít Loại ắc quy: 95D31R 2 Cấp bảo vệ: F Công suất dự phòng: 88 kVA Công suất liên tục: 80 kVA Hệ số công suất Cos : 0.8 Kiểu kết nối: 3 pha 4 dây Loại đầu phát: Denyo Số pha: 3 pha Tần số: 50 HZ Điện áp xoay chiều: 380...

Liên hệ

Máy phát điện Denyo TLG-15LSX 13KVA 1 pha

Máy phát điện Denyo TLG-15LSX 13KVA 1 pha Hệ thống khởi động: Đề điện Dòng điện: 59A Dung tích bình nước: 3.5 lít Loại ắc quy: 80D26R x 1 Công suất dự phòng: 14.3 KVA Công suất liên tục: 13 KVA Hệ số công suất Cos : 1 Kiểu kết nối: 1 pha 2 dây Loại đầu phát: Denyo Số pha: 1 pha Tần số: 50 HZ Điện áp xoay...

Liên hệ

Máy phát điện Denyo DCA-18ESX- 14KVA 1 pha

Máy phát điện Denyo DCA-18ESX- 14KVA 1 pha Hệ thống khởi động: Đề điện Dòng điện: 59A Dung tích bình nước: 6.6 lít Loại ắc quy: 80D26R x 1 Công suất dự phòng: 15.4 KVA Công suất liên tục: 14 KVA Hệ số công suất Cos : 1 Kiểu kết nối: 1 pha 2 dây Loại đầu phát: Denyo Số pha: 1 pha Tần số: 50 HZ Điện áp xoay...

Liên hệ

Máy phát điện Denyo DCA-20LSK 17KVA 3 pha

Máy phát điện Denyo DCA-20LSK 17KVA 3 pha Dòng điện: 26A Dung tích bình nước: 7.9 lít Loại ắc quy: 80D26R x 1 Cấp bảo vệ: IP 23 Công suất dự phòng: 18.7 kVA Công suất liên tục: 17 kVA Hệ số công suất Cos : 0.8 Kiểu kết nối: 3 pha 4 dây Loại đầu phát: Denyo Số pha: 3 pha Tần số: 50 HZ Điện áp xoay chiều:...

Liên hệ

Máy phát điện Denyo DCA-25ESK-20KVA 3 pha

Máy phát điện Denyo DCA-25ESK-20KVA 3 pha Dòng điện: 30A Dung tích bình nước: 7.9 lít Loại ắc quy: 80D26R x 1 Cấp bảo vệ: F Công suất dự phòng: 22 kVA Công suất liên tục: 20 kVA Hệ số công suất Cos : 0.8 Kiểu kết nối: 3 pha 4 dây Loại đầu phát: Denyo Số pha: 3 pha Tần số: 50 HZ Điện áp xoay chiều: 380 220...

Liên hệ

Máy phát điện Denyo DCA-30ESX 24KVA 1 pha

Máy phát điện Denyo DCA-30ESX 24KVA 1 pha Hệ thống khởi động: Đề điện Dòng điện: 34A Dung tích bình nước: 10.9 lít Loại ắc quy: 80D26R x 1 Công suất dự phòng: 26.4 KVA Công suất liên tục: 24 KVA Hệ số công suất Cos : 1 Kiểu kết nối: 1 pha 2 dây Loại đầu phát: Denyo Số pha: 1 pha Tần số: 50 HZ Điện áp xoay...

Liên hệ

Máy phát điện Denyo DCA-35SPK- 30KVA 3 pha

Máy phát điện Denyo DCA-35SPK- 30KVA 3 pha Dòng điện: 45A Dung tích bình nước: 10.5 lít Loại ắc quy: 95D31R Cấp bảo vệ: F Công suất dự phòng: 31.5 kVA Công suất liên tục: 30 kVA Hệ số công suất Cos : 0.8 Kiểu kết nối: 3 pha 4 dây Loại đầu phát: Denyo Số pha: 3 pha Tần số: 50 HZ Điện áp xoay chiều: 380 220 V...

Liên hệ

Máy phát điện Denyo DCA-45ESI 37KVA 3 pha

Máy phát điện Denyo DCA-45ESI 37KVA 3 pha Dòng điện: 45A Dung tích bình nước: 10.9 lít Loại ắc quy: 95D31R x 1 Cấp bảo vệ: H Công suất dự phòng: 38.9 kVA Công suất liên tục: 37 kVA Hệ số công suất Cos : 0.8 Kiểu kết nối: 3 pha 4 dây Loại đầu phát: Denyo Số pha: 3 pha Tần số: 50 HZ Điện áp xoay chiều: 380...

 389.980.000đ

Máy phát điện Denyo DCA-60ESI2 50KVA- 3 pha

Máy phát điện Denyo DCA-60ESI2 50KVA- 3 pha Dòng điện: 75 A Dung tích bình nước: 15.4 lít Loại ắc quy: 120E41R 1 Cấp bảo vệ: H Công suất dự phòng: 55 kVA Công suất liên tục: 50 kVA Hệ số công suất Cos : 0.8 Kiểu kết nối: 3 pha 4 dây Loại đầu phát: Denyo Số pha: 3 pha Tần số: 50 HZ Điện áp xoay chiều: 380...

Liên hệ

Máy phát điện Denyo DCA-100ESI- 80KVA 3 pha

Máy phát điện Denyo DCA-100ESI- 80KVA 3 pha Dòng điện: 120A Dung tích bình nước: 22.9 lít Loại ắc quy: 95D31R 2 Cấp bảo vệ: F Công suất dự phòng: 88 kVA Công suất liên tục: 80 kVA Hệ số công suất Cos : 0.8 Kiểu kết nối: 3 pha 4 dây Loại đầu phát: Denyo Số pha: 3 pha Tần số: 50 HZ Điện áp xoay chiều: 380 220...

Liên hệ